Future Learning Environment (Fle2)

Käyttäjän opas

http://fle2.uiah.fi

UIAH Media Lab
Teemu Leinonen
18.04.2001
Versio 0.6

Copyright 2000, 2001 Teemu Leinonen,UIAH Media Lab, University of Art and Design Helsinki,
Centre for Research in Networked Learning and Knowledge Building, University of Helsinki
and Savonlinna Department of Teacher Education University of Joensuu

Tekijät pidättävät itsellään kaikki oikeudet tämän sivun sisältöön.

Sisällön tai sisällön osan saattaminen yleisön saataviin levittämällä, esittämällä tai näyttämällä julkisesti tai varastointi tai kappaleiden valmistaminen sisällöstä tai sen osasta ilman tekijöiden etukäteen antamaa nimenomaista kirjallista suostumusta on kielletty lukuunottamatta seuraavaa poikkeusta: käyttäjällä on lupa tallettaa tietokoneelleen tai tulostaa yksityistä käyttöä varten tätä sivua tai otteita tästä sivusta.


Sisällys

JOHDANTO

Future Learning Environment 2 (Fle2) on verkkopohjainen oppimisympäristö, joka on tarkoitettu tietokonepohjaiseen yhteistoiminnalliseen (yhteisölliseen) oppimiseen (engl. CSCL, Computer Supported Collaborative Learning). Fle2-palvelin tarjoaa käyttäjille joukon työkaluja ongelmalähtöiseen tutkivaan oppimiseen ja ryhmässä tapahtuvaan tiedonrakentamiseen (knowledge building). Jokaisessa Fle2-palvelimessa on kolme käyttäjäryhmää: Fle2-ohjelmisto koostuu eri moduuleista, joita tietty joukko ihmisiä voi käyttää minkä tahansa www-selaimen (Netscape, IE jne.) avulla. Fle2-ohjelmiston moduulit ovat: Tässä ohjekirjassa luodaan yleissilmäys Fle2:n eri moduuleihin ja niiden pääominaisuuksiin. Se on tarkoitettu Student Usereille ja Course Administratoreille, joten siinä ei käsitellä teknisempiä kysymyksiä, kuten Fle2-palvelimen asentamista tai järjestelmän teknistä ylläpitoa. Asentamisesta löytyy hieman lisää tietoa Fle2 FAQ:sta, http://fle2.uiah.fi/faq.html .

1. ALKUTOIMET

1.1. Uusien käyttäjien kutsuminen ja rekisteröinti

Fle2:n (opiskelijat) käytön aloittaminen edellyttää, että sinut on kutsuttu mukaan kurssille/tunnille, jossa käytetään Fle2-palvelinta. Kutsu tapahtuu sähköpostiviestin avulla, jonka Course Administratorit lähettävät kaikille tulevan kurssin osanottajille Fle2-palvelimelta. Nämä kutsuviestit (palvelin luo ne automaattisesti) sisältävät rekisteröintiohjeita ja neuvoja, miten luot oman käyttäjänimesi ja tunnussanasi Fle2-palvelimelle. Tätä varten saat kutsuviestin mukana verkko-osoitteen.

Kun olet luonut käyttäjänimesi ja salasanasi, voit kirjautua Fle2-palvelimelle ja osallistua kurssiin/tunnille. Käyttäjätunnukseksi kannattaa valita sellainen lyhyt tunnus josta muut käytäjät tunnistavat sinut helposti. Sopiva tunnus on esimerkiksi 'VilleM' tai 'Tintti'. Käyttäjätunnksessa ja salasanassa ei saa olla välilyöntejä.

Lisäksi Kurssin vastaava voi myös ottaa kurssille/tunnille osallistujia, jotka jo ovat kyseisen Fle2-palvelimen rekisteröityjen käyttäjien luettelossa. Näin ollen jokaisen mukaan kutsutun ja rekisteröidyn Fle2-palvelimen käyttäjän (oma käyttäjänimi ja tunnussana) nimi kirjautuu käyttäjäluetteloon, josta hänet voidaan myöhemmin kirjata myös mille tahansa uudella kurssille/uuteen luokkaan, jossa käytetään Fle2-palvelinta. Näin ollen sinulla on aina vain yksi tunnus/salasana Fle2-palvelimelle (yhtä Fle2-palvelinta kohden) vaikka osallstuisitkin useammalle kurssille/tunnille.

Fle2-palvelimen Järjestelmän ylläpitäjä voi kutsua mukaan Kurssin vastaavia (henkilöitä, joilla on oikeus luoda kursseja/luokkia ja kutsua mukaan uusia käyttäjiä) samalla tavoin, kuin Kurssin vastaavat kutsuvat mukaan Osallistujia (opiskelijoita).

Kun olet luonut itsellesi oman käyttäjänimen ja tunnussanan, voit kirjautua Fle2-palvelimeen ja kurssille/luokkaan Fle2-palvelimen kotisivulta tai menemällä suoraan verkko-osoitteeseen, josta palvelimen kurssille/luokkaan pääsee.

1.2. Ensimmäinen kirjautuminen ja henkilötietojen täyttäminen

Kirjaudut sisään ensimmäisen kerran välittömästi luotuasi itsellesi käyttäjänimen ja tunnussanan. Sinua pyydetään tällöin antamaan lomakkeeseen henkilötietosi.


Kuva 1: Henkilötietojen antaminen/muuttaminen.

Henkilötietojen täyttäminen on tärkeää, sillä ne on tarkoitettu kurssin/luokan muille osallistujille. Muista muokata myös kohtaan 'nimi' jossa valmiiksi lukee sinun Fle2 käyttäjätunnuksesi. Täytä lomakeen kohta 'nimi muodossa 'etunimi sukunimi', esimerkiksi 'Ville Miettinen'.

Henkilötiedot-kohdassa voit myös lisätä kuvasi. Jos sinulla ei ole käytettävissäsi verkkokuvaa itsestäsi (johon voisit luoda linkin/verkko-osoitteen), voit tuoda kuvasi työpöydällesi ja lisätä kuvasi viittaamalla tähän linkkiin/verkko-osoitteen. Kuvan tulee olla .jpg- tai .gif-muodossa ja kooltaan mielellään 50x60 pikseliä.

Henkilötietojen täyttämisen jälkeen tallenna tiedot painamalla [Save changes] -näppäintä.

Voit muuttaa tai muokata henkilötietojasi myöhemmin. Henkilötietoja, Oletuksia ja Tunnussanaa pääset muokkaamaan napsauttamalla Työpöytäsi vasemmassa kulmassa olevaa nimeäsi tai kuvaasi.

1.3. Navigointi Fle2:ssa

Fle2:n käyttöliittymässä on kaksi navigointipalkkia: yksi ylhäällä ja yksi vasemmassa reunassa. Palkit esiintyvät kaikissa näkymissä.

Kuva 2: Fle2:n navigointipalkit.

Yläpalkissa on:

Jos olet mukana useammalla kuin yhdellä kurssilla samanaikaisesti, voit muuttaa kurssia valikosta, jolloin muiden saman kurssin opiskelijoiden luettelo päivittyy kurssin sen hetkisen tilanteen mukaiseksi.

Vasemmassa palkissa on linkit eri moduuleihin:

 • Minun työpöytäni,
 • Tiedonrakennus,
 • Chat ja
 • Kirjasto.
Vasemmassa palkissa on myös joitakin muita linkkejä:
 • [Kirjanmerkki] jonka avulla voit merkitä minkä tahansa Fle2 -sivun siten, että kirjautuessasi Fle2:seen seuraavan kerran päädyt automaattisesti merkitylle sivulle.
 • [Bugiraportti] luo sähköpostiviestin, jolla Fle2:n kehittäjille voidaan ilmoittaa virhetoiminnoista.

Mikäli käyttäjä on Kurssin vastaavaa ja/tai Järjestelmän ylläpitäjä vasen navigointipalkki sisältää myös kaksi lisälinkkiä jotka ovat:

 • Kurssien Hallinta ja
 • Fle2 Hallinta.
Em. toiminnot näkyvät siis vain Kurssin vastaavaa ja/tai Järjestelmän ylläpitäjillä ja sisältävät kurssien ja järjestelmän ylläpittöön liittyviä toimintoja. Jos vain vedät kursseja Fle2:sessa kannattaa tunnuksesi olla Kurssin vastaavaa -tunnus eikä koko Fle2:sen Järjestelmän ylläpitäjä -tunnus.

2. TIEDONRAKENNUS

Tiedonrakennus -moduulissa kurssille/tunnille osallistujat pyrkivät yhdessä ratkaisemaan asettamiaan ongelmiaan ja rakentamaan tietoa. Tiedonrakennus -moduuli on suunnitelutu ohjaamaan tutkimuksenomaista oppimisprosessia. Voit lukea lisää tutkivasta oppimisesta esimerkiksi Fle2 Pedagogy sivulta, http://fle2.uiah.fi/pedagogy.html .

Tiedonrakennus -moduuli helpottaa myös käyttäjien välistä yhteydenpitoa. Tiedonrakennus tapahtuu jättämällä tietokantaan viestejä. Tietokannan sisältöä voidaan katsella eri tavoin.

3.1. Tiedonrakennuksen päänäkymä

Tiedonrakennuksen päänäkymässä näkyvät Tiedotteet (Announcements) ja Tiedonrakennus -kurssien kontekstit (Course Contexts). Niiden alla ovat Tiedoteviestit (Announcement Notes), Aloitusongelmat (Starting Problems) ja linkit niihin viesteihin, joita et vielä ole lukenut.

Jokaisella kurssilla on tietty Tiedote-keskustelualue, jonka avulla ohjataan ja organisoidaan ryhmän työtä.'Uusi tiedote' (New announcement) käynnistää uuden keskustelunaiheen. Ryhmän jäsenet voivat lisätä uusia tiedoteviestejä ja kommentoida muiden jäsenten jättämiä tiedotteita. Kun Kurssin vastaava luo uuden kurssin, järjestelmä luo sille automaattisesti oman Tiedote -alueen.

Tiedonrakennus sisältää yhden tai useampia Kurssin konteksti-alueita, joiden kautta käyttäjä saa tietoja kurssin eri aihepiireistä. Kurssin kontekstin aihepiirin ja sisällön kuvauksesta vastaa Kurssin vastaava. Päänäkymässä on myös linkkejä niihin viesteihin, joita et vielä ole lukenut.

Jokaisessa Kurssin konteksti -kohdassa näkyy kurssin aihepiiri ja sanallinen kuvaus kurssin kontekstista. Jokaisen Kurssin konteksti -kohdan alla voi olla useita Aloitusongelmia, jotka puolestaan käynnistävät aina uuden keskustelunaiheen. Aloitusongelma on tarkoitettu pääongelmaksi, jota sitten analysoidaan ja joka ratkaistaan Tiedonrakennus -keskustelussa.

Kurssin kontekstin sisältöä koskevan informaation määrää voit säädellä [Peitä kuvaus] ja [Näytä kuvaus]-linkeillä. Klikkaamalla em. linkkiä saat nökyviin joko pelkän kontekstin otsikon tai kontekstin otsikon ja sen kuvauksen.


Kuva 6: Tiedonrakennuksen päätaso.


 

3.2. Tiedonrakennuksen -viestien lukeminen ja kirjoittaminen

Voit lukea Tiedonrakennus -viestejä napsauttamalla viestin aihetta. Kun olet lukenut viestin, voit vastata siihen heti painamalla 'Vastaa', tai lukea edelliset tai seuraavat keskustelunaihetta koskevat viestit.


Kuva 7: Tiedonrakennus -viestien lukeminen.

Uutta Tiedonrakennus -viestiä kirjoittaessasi sinua pyydetään merkitsemään viestiisi ajatustyyppi (Category of Inquiry) (ks. seuraava luku). Sinun täytyy myös antaa jokaiselle viestillesi otsikko. Kun vastaat jonkun toisen viestiin, näet kentässä vastauksesi kohteena olevan tekstin sekä alkuperäiseen viestin tekstin. Voit muokata tekstiä ja lisätä omat ajatuksesi alkuperäiseen tekstiin. Voit lisätä viestiisi myös linkin ja liitetiedoston.

Sinua pyydetään esikatselemaan viestisi ennen kuin lähetät sen keskusteluun. Viestin lähettäminen ja tietokantaa tallentaminen tapahtuu esikatseluikkunasta.


Kuva 8: Tiedonrakennus -viestien kirjoittaminen.


 

3.3. Ajatustyypit (Categories of Inquiry)

Jokaisen Tiedonrakennus -viestiisi sinun tulee määritellä viestisi ajatustyyppi (Category of Inquiry), joka osoittaa tutkivan oppimisprosessin vaiheen. Jokainen Tiedonrakennus -viesti voi myös sisältää linkkejä ja/tai tiedoston, jonka lähettäjä on oheistanut viestiin (mikäli hän haluaa kehitellä näkökulmaansa tai antaa esimerkkejä) Kyselyn kategoriat on myös merkitty värillä, joka näkyy viestin taustalla sekä näkymässä, jossa esitetään viestien aiheluettelo.

Fle2:n kategoriat ovat Ongelma, Työskentelyteoria, Syventävää tietoa, kommentti, Meta-Kommentti, Yhteenveto ja Apua.

Ongelma - opiskelun kohteena oleva tutkimusongelmasi. Oppimisprosessin tavoitteena on löytää ratkaisu opiskelijoiden esittämiin ongelmiin. Ongelman esittämiseen liittyvän määrittelyn tarkoitus on selvittää oppimistavoitteesi, tutkimuskohteesi ja myös esitellä kysymykset, joihin tutkimusprosessisi nojautuu. Sen hetkisten työteorioiden kriittisen tarkastelun jälkeen ja uusien aihepiiriä syventävien tietojen keskusteluun tuomisen avulla voidaan määritellä myös uusia alaongelmia.

Työskentelyteoria - Työteoriassa tuot esille omat käsityksesi (oletus, teoria, selitys, tulkinta) sinun tai jonkun opiskelijatoverisi esittämistä ongelmista. Kyselyprosessin alkuvaiheessa työteorian ei välttämättä tarvitse olla hyvin määritelty tai muodostettu. Oleellista on, että työteoriasi selventyvät, jalostuvat ja kehittyvät prosessin aikana.

Syventävää tietoa - Tässä kohdassa esitellään tieteellisiä löydöksiä tai muita hankkimiasi tietoja joita olet löytänyt erilaisista tietolähteistä. Tässä kohdassa voit tuoda keskusteltavaksi myös uusia näkökohtia tai muuten edesauttaa kyselyprosessin jatkumista. Se eroaa työteoriasta siinä mielessä, että se sisältää muiden, yleensä jonkin auktoriteetin tai asiantuntijan, esittämää tietoa. Siinä, missä työteoriasi perustuvat omiin ajatuksiisi, Syventävää tieto koostuu jonkun toisen ajatuksista kyseessä olevasta alueesta.

Kommentti - Yleisluonteisempi kommenttisi kyselyprosessiin. Esitetty kommentti voi koskea esimerkiksi jonkun toisen työteoriaa. Kommentin avulla voidaan pyytää esimerkiksi lisäselvitystä, selvennystä ja mielipidettä.

Meta-Kommnetti - Kommenttisi, joka koskee kyselyprosessia ja sen menetelmiä, eikä itse prosessin tuloksia. Meta-Kommentin avulla voi esimerkiksi arvioida, eteneekö prosessi haluttuun suuntaa, ovat käytetyt menetelmät sopivia ja miten oppimisyhteisön jäsenten välinen tehtävien jako ja kyselyprosessi toimii.

Yhteenveto - Tässä teet yhteenvedon keskustelusta ja päätelmiä Tiedonrakennus -keskustelun pohjalta. Yhteevedon tavoitteena voi olla uuden Kurssikontekstin tunnistaminen tai se voi heijastaa kirjoittajan käsityksiä kyselypohjaisen oppimisprosessin etenemisestä. Yhteenvedon tavoitteena on myös kerätä yhteen ja työstää ymmärrettävään ja havainnolliseen muotoon Tiedonrakentamisen avulla tuotettua tietoa.

Apua - Kategorian avulla voit ilmaista, että olet työssäsi kohdannut ongelmia, joiden ratkaisemiseen tarvitset muiden apua, ennen kuin voit jatkaa työtä.

3.4. Tiedonrakennus -viestien lajittelu

Jokaisen viestin alla on luettelo muista samaan Aloitusongelmaan liittyvistä viesteistä. Voit katsella valittuun Aloitusongelmaan liittyvää prosessia eri tavoin joko ketjuna, henkilön tai Ajatustyypin (category of Inquiry) perusteella, tai voit tarkistaa itse kirjoittamasi viestit.


Kuva 10: Tiedonrakennus -viestien lajittelu.

 3. TYÖPÖYTÄ

Fle2:ssa jokaisella käyttäjällä on oma henkilökohtainen työpöytä (jossa on käyttäjän kansiot, salkku (Carrying Bag) ja roskakori (Waste bin). Työpöydälle ja kansioihin voidaan tallentaa digitaalista materiaalia ja jakaa sitä myös muille kurssin opiskelijoille (Kuva 3). Yläpalkissa on suorat linkit opintoryhmän muiden jäsenten työpöydille. Vierailemalla toistensa työpöydillä opintoryhmäsi jäsenet voivat vaihtaa materiaaleja keskenään. Yläpalkissa näkyvä ryhmän jäsenen nimi on lihavoitu, mikäli henkilö on kyseisellä hetkellä online-tilassa (kirjautuneena Fle2:een).

3.1. Työpöydän osat

Kun aloitat Fle2:n käytön, Työpöydälläsi näkyy tiettyjä osia, jotka järjestelmä luo automaattisesti.


Kuva 3: 'Koskematon' Työpöytä.

Seuraavat osat luodaan työpöydällesi automaattisesti:

 • Stickies - työkalu, jonka avulla voit luoda työpöydille viestilappuja. Myös työpöydälläsi vierailevat opiskelijatoverisi voivat jättää sinne sinulle tarkoitettuja viestilappuja.
 • Mr. Random - näyttää, mitä viimeisen Fle2-käyntisi jälkeen on tapahtunut.
 • My Folder - yleiskansion malli (Voit lisätä työpöydällesi lisää kansioita. Ks. Seuraava luku).
 • Waste bin - kansioiden, asiakirjojen, tiedostojen ja linkkien poistamista ja tuhoamista varten.
 • Carrying Bag - Työpöydällä olevien kansioiden, asiakirjojen, tiedostojen ja linkkien kopioimiseen ja/tai siirtämiseen kansiosta toiseen. Carrying Bag on tarpeen, sillä tämä verkkoympäristö ei tue vedä- ja pudota -toimintoa.

2.2. Työpöydän ja kansioiden materiaalin lisääminen ja hallinta

Yläreunan työkalurivillä voit lisätä uusia asiakirjoja (ja erilaisia tiedostoja) WebTopille sekä luoda WebTopille uusia kansioita.


Kuva 4: Työpöydän yläreunan työkalurivi.

Työpöydän yläreunan työkalurivillä on seuraavat toiminnot:

 • Add New Folder - uuden kansion lisääminen työpöydälle (tai avoinna olevaan kansioon).
 • Add New URL-link - linkin ja tiedoston lisääminen ja/tai lataaminen verkosta WebTopille (tai avoinna olevaan kansioon).
 • Add New Document - yksinkertaisen teksti- tai html-asiakirjan luominen työpöydällesi (tai avoinna olevaan kansioon). Asiakirjat luodaan on-line -tilassa ja niitä voidaan myös muokata on-line tilassa joko työpöydälläsi tai avoinna olevassa kansiossa.
 • Upload File - tiedostojen tai asiakirjojen lataaminen omalta levykkeeltä (esim. käyttäjän oma tietokone) WebTopille (tai avoinna olevaan kansioon).
 • Uudet osat lisätään aina työpöydällesi tai avoinna olevaan kansioon.

Alareunan työkalurivi on tarkoitettu työpöydälläsi (tai avoinna olevassa olevassa kansiossa) olevien tiedostojen ja kansioiden halllintaan. Työpöydän (ja avoinna olevan kansion) alareunan työkalurivillä on seuraavat toiminnot:


Kuva 5: WebTopin alareunan työkalurivi, sekî yksi käyttäjän luoma kansio ja asiakirja.

Työpöytäsi (ja avoinna olevan kansion) alareunan työkalurivi sisältää seuraavat toiminnot:

 • Valitse kaikki - kaikkien työpöydälläsi (tai avoinna olevan kansion sisällä olevien) kansioiden, asiakirjojen ja linkkien valitseminen. Kansio, asiakirja tai linkki voidaan myös valita napsauttamalla kyseisen kansion/tiedoston kohdalla olevaa pientä ruutua (valintaruutua). Valinnan jälkeen voit siirtää, kopioida tai tuhota valtut kansiot tai tiedostot.

 • Peru valinnat - Työpöydälläsi (tai avoinna olevan kansion sisällä) olevien jo valittujen kansioiden, asiakirjojen ja linkkien valinnan peruuttaminen.
 • Poista - Työpöydälläsi (tai avoinna olevan kansion sisällä) olevien jo valittujen kansioiden, asiakirjojen ja linkkien poistaminen. Kohde siirretään Roskakoriin, jonka voit tyhjentää, jos olet varma, että et enää tarvitse kohdetta.
 • Siirrä - Kopioi - Toiminnassa valitaan ensin tiedosto (asiakirjat) ja käytetään sitten "siirrä"- tai "kopioi" -toimintoa. Kohde tallennetaan tilapäisesti Kassiin (alla) ja kopioidaan tai siirretään uuteen paikkaan (toiseen kansioon), kunhan kansio on ensin avattu. "Pudota" -toiminto aktivoituu.
Jokaisen luomasi kansion alla on [Nimeä uudestaan] -linkki, jolla voit antaa kansiolle uuden nimen.

Jokaisen luomasi asiakirjan ja linkin alla on [Muokkaa] -linkki kyseisen tiedoston uudelleen nimeämistä, muokkaamista, korvaamista ja muuttamista varten.

Lisäämiesi kansioiden ja asiakirjojen vasemmalla puolella on myös pieni ruutu (valintaruutu) valinnan tekemistä varten.

Voit katsella ja ottaa kopioita muiden käyttäjien työpöydillä olevasta materiaalista. Tällöin muut toiminnot, kuten poistaminen tai uusien asiakirjojen luominen, näkyvät harmaina, eli ne eivät ole käytettävissä.

Voit jättää vierailusi kohteena olevalle WebTopille viestilapun, jolla saat yhteyden kyseisen työpöydän haltijaan.
 

4. CHAT

Chat -työkalu on tarkoitettu saman aikaiseen ( synkronoituun) tekstipohjaiseen kommunikointiin käyttäjien välillä. Chat avautuu toisessa selausikkunassa, joten myös muut Fle2 moduulit ovat saman aikaisest käytettävissäsi. Näin käyttäjät voivat avata asiakirjan tai viestin Fle2:n pääikkunassa ja keskustella siitä Chat-ikkunassa.

Kun haluat käyttää Chatia, kirjoita nimesi tai lempinimesi nimikenttään ja paina Enter. Pääikkunassa näkyy, kuka muu osallistuu Chattiin. Kirjoita viestisi näytön alaosan tekstikenttään. Chatissa voi myös luoda uusia huoneita ja luetella kaikki käyttäjät painamalla ÃPeople/Roomsà -näppäintä.


Kuva 11: Chat -ikkuna.


 

5. KIRJASTO

Kirjasto sisältää linkit Taideteollisessa korkeakoulusta käytettävissä oleviin kokoteksti artikkelitietokantoihin sekä muutamaan hyväksi havaituun www-hakemistoon ja www-hakukoneeseen.

Fle2-palvelimen käyttäänottavan tahon tulisi muokata kirjastosivu (library.html) vastaamaan palvelimen käyttäjien tarpeita, sijoittamalla sivulle linkit opiskelun kannalta keskeisimpiin tietolähteisiin.


 

6. LOPUKSI

Fle2-tiimi toivottaa sinulle onnea ja menestystä Fle2:sen kanssa. Lopuksi muutama uus-Budhalainen elämänohje open source kehitystyöstä kiinnostuneille.

 1. Ota huomioon, että suuret feature-requestit ja suuret saavutukset sisältävät suuria riskejä.
 2. Kun heität vanhan koodin pois, älä heitä sen opetusta.
 3. Seuraa kolmea sääntöä - itsekunnioitus, toisten kunnioittaminen ja vastuu kaikista committauksista.
 4. Opettele design-patternit, jotta tiedät, kuinka voit rikkoa niitä.
 5. Älä anna pikku erimielisyyden rikkoa suurta peer-reviewtä.
 6. Kun ymmärrät tehneesi bugin, tartu toimeen korjataksesi sen. Lähetä edes raportti.
 7. Vietä jonkin aikaa koodaamatta joka päivä.
 8. Avaa konsolisi muutokselle, mutta älä luovu open sourcesta.
 9. Kontribuoi hyvään, kunnialliseen os-projektiin. Kun vanhenet ja ajattelet taaksepäin, voit nauttia siitä toistamiseen.
 10. Rakastava ilmapiiri kotonasi on elämäsi perusta.
 11. Kun olet eri mieltä key-developereittesi kanssa, käsittele ainoastaan sen hetkistä tilannetta. Älä vedä mennyttä mukaan.
 12. Jaa koodisi. Se on tapa saavuttaa kuolemattomuus.
 13. Ole lempeä maapallolle.
 14. Mene kerran viikossa saitille, jossa et ole ennen ollut.
 15. Muista, että paras suhde on sellainen, jossa jaettu asiantuntemuksenne ylittää molempien egot.
 16. Arvioi menestystäsi sen mukaan miten monesta uusmedia -firman headhunter -tarjouksesta sinun piti luopua saavuttaaksesi sen.
 17. Lähesty speksausta ja koodausta samanlaisella takertumattomuudella.

Muokattu Buddhalaisen elämäntavan ohjenuorista - K.W. 2000.